Category : DAKWAH

TABLIGH : IMAN, ISLAM, MURTAD, KAFIR, MUNAFIK DAN SYIRIK

Permalink to TABLIGH :  IMAN, ISLAM, MURTAD, KAFIR, MUNAFIK DAN SYIRIK
  Tauhid Ertinya : MengEsakan Tuhan serta mengiktiqadkan dengan penuh keyakinan bahawa Allah swt adalah Tuhan yang mengciptakan alam ini serta bukti-bukti yang jelas. 1. Iman Ertinya : Percaya dengan penuh keyakinan tentang adanya Tuhan yang mengciptakan Alam dan membenarkan Nabi Muhammad saw sebagai nabi yang diutuskan Allah serta